Kiedy ojciec jest zwolniony z płacenia alimentów?

Alimenty są to świadczenia odprowadzane na rzecz osób, dzieci które nie mogą samodzielnie utrzymać się. W Polsce istnieje obowiązek alimentacyjny w świetle, którego alimenty przysługują między innymi na dziecko. Te świadczenia można egzekwować od rodziców, bądź rodzica, a także innych osób, z którymi dziecko wychowywało się. Istnieją jednak przesłanki kiedy ojciec jest zwolniony z płacenia alimentów.

Czym są alimenty na dzieci i do kiedy płaci się alimenty ?

Według polskiego prawa istnieje zapis, że rodzice są zobowiązani do utrzymywania dziecka, które nie jest w stanie wykonać tego samodzielnie. Sednem tej definicji jest obowiązek alimentacyjny. Jednak istnieją przesłanki, kiedy rodzice, bądź matka, albo ojciec nie muszą płacić alimentów. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy dochody z majątku dziecka są wystarczające, by mogło się samo utrzymać. W takiej sytuacji ojciec nie musi płacić alimentów na dziecko. Ponadto rodzic może uchylić się od płacenia świadczenia alimentacyjnych, Kiedy dziecko jest pełnoletnie, a także w sytuacji, kiedy żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ojciec może odmówić płacenia alimentów w sytuacji kiedy dziecko nie dokłada żadnych starań, aby stać się samodzielnym. Jednak warto podkreślić, że ojciec nie powinien uchylać się od obowiązku alimentacyjnego w sytuacji kiedy dziecko nie ukończyło osiemnastego roku życia.

Pełnoletnie dziecko, a obowiązek alimentacyjny

Alimenty na dziecko to świadczenia przysługujące na dzieci, które powinny być wykorzystane na wszelkie koszty utrzymania, a także wychowania dzieci. Jeśli chodzi o wysokość świadczeń nie jest ona jednoznaczna. Jednak w prawie znajduje się zapis dotyczący informacji, że dziecko powinno mieć poziom życia po rozwodzie rodziców zbliżony do poziomu życia przed tą sytuacją. To oznacza, że niezależnie od dochodów przydzielane jest tego typu świadczenie i ma zagwarantować dziecku właściwy poziom życia. Wart dodać, że obowiązek alimentacyjny obowiązuje wszystkich, nawet osoby o bardzo niskich dochodach, a także posiadające status osoby bezrobotnej.

W Polsce panuje niewłaściwe przekonanie, że osiągnięcie pełnoletności przez dziecko oznacza, że alimenty już nie przysługują. Takie myślenie jest mylne. I dziecko, które ukończyło szkołę średnią, nie mając środków na własne utrzymanie może liczyć na pomoc od rodziców, ponieważ może pobierać świadczenie alimentacyjne, które według polskiego prawa będzie mu przysługiwało. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jasno o tym mówią i dają dziecku gwarancje na otrzymywanie środków na dalszą edukację tak długo, dopóki nie zdobędzie samodzielności finansowej.

Zobacz również:  Jak zacząć grę wstępną przed seksem?

Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny wobec dziecka?

Warto podkreślić, że wysokość świadczenia alimentacyjnego nie jest ustalana na zawsze, ponieważ może być zmieniona. Modyfikacja wysokości świadczenia alimentacyjnego ma związek z pogorszeniem poziomu życia świadczącego alimenty, bądź znaczącą poprawą jego statusu materialnego. Jeśli ktoś zastanawia się do kiedy płaci się alimenty na dziecko jest to również kwestia sporna, ponieważ według prawa dziecko nieuczące się powinno mieć zapewnione świadczenia alimentacyjne do 18 roku życia.

Chyba, że pobiera naukę to ten czas zostaje wydłużony do 26 roku życia. Według polskiego prawa istnieje zapis w wyroku Sądu Najwyższego z 1998 roku, w którym można przeczytać, że rodzice nie mogą odmówić pomocy nawet dorosłemu już dziecku. W sytuacji kiedy ona nadal pobiera naukę zdaniem sądu takie wsparcie należy się. Kiedy córka, bądź syn cały swój czas poświęcają na naukę i tym samym nie mogą podjąć pracy zarobkowej muszą mieć zapewnione wystarczające środki do życia.

Co zwalnia z płacenia alimentów?

Jak mówi polskie prawo – istnieją sytuacje, kiedy rodzice mogą uchylić się od płacenia świadczenia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które osiągnęło pełnoletność. Ma to związek z sytuacją kiedy świadczenie wiąże się ze znaczącym ich obciążeniem, a dziecko nie dokłada żadnych starań, by osiągnąć samodzielność finansową i mogło się utrzymać. Takie żądanie alimentów jest nieakceptowalne i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, dlatego w takiej sytuacji ojciec może złożyć wniosek do sądu, w którym informuje o zaistniałej sytuacji i prosi o zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego. Taki wniosek będzie rozpatrywany na sprawie sądowej.

Dodatkowe sytuacje zwalniające z obowiązku alimentacyjnego

Istnieją sytuacje kiedy ojciec jest zwolniony z płacenia alimentów. Takie wsparcie finansowe dla dziecka nie przysługuje jeżeli będąc już pełnoletnim nie podejmie decyzji o rozpoczęciu nauki na uczelni wyższej i tym samym będzie miało możliwość znalezienia pracy zarobkowej, która pozwoli mu na samodzielne utrzymanie się. Ponadto obowiązek alimentacyjny wobec ojca nie jest zachowany w przypadku jeśli pociecha rozpocznie pracę zarobkową i dzięki niej będzie w stanie utrzymać się bez względu na to czy pobiera naukę. I tutaj niezależnie od miejsca może to być uczelnia wyższa, bądź innego rodzaju instytucja edukacyjna. Więc istnieje tutaj czystość sytuacji, jeśli chodzi o alimenty a pracę dziecka. Ojciec może uchylić się od obowiązku alimentacyjnego w momencie, kiedy dziecko podejmując naukę na uczelni wyższej nie osiąga satysfakcjonujących wyników.

Zobacz również:  Kto to Hedonista? - wszystko, co musisz wiedzieć

Kolejną niezwykle istotną sytuacją, która wpływa na zwolnienie z płacenia alimentów jest moment, kiedy dziecko: syn lub córka zawiera związek małżeński jednocześnie nie orzekając o rozdzielności majątkowej, a zarobki małżonka, bądź małżonki pozwalają na samodzielne utrzymanie się.

Do kiedy płaci się alimenty na dziecko?

Niezwykle nurtującą kwestią jest pytanie: do kiedy płaci się alimenty na dziecko. Jeżeli dziecko jest pełnoletnie i podjęło pracę, wtedy także istnieją przesłanki, co do których istnieje obowiązek alimentacyjny. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy dziecko nie posiada własnego majątku lub posiada ekwiwalent pieniężny, ale nie jest w stanie pokryć kosztów jego utrzymania. Ponadto jeżeli syn lub córka pobierając stypendium lub wynagrodzenie, albo innego rodzaju bonifikaty i nie są one wystarczające do tego, by mogło się samodzielnie utrzymać wtedy ojciec także ma obowiązek dostarczenia brakującej kwoty.

Oczywiście taka sytuacja nie zostałaś ściśle określona żadnym terminem i nie ma związku z poziomem wykształcenia dziecka. Tak jak już wcześniej zostało wspomniane istnieje możliwość pozbycia się alimentów na dorosłe dziecko w celu zniesienia tego obowiązku należy wystąpić z odpowiednim pismem do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Takie pismo składa się do sądu właściwego względem zamieszkania dziecka (obowiązuje rejonizacja). Istotne elementy jakie należy dołączyć do niego to akt urodzenia dziecka a także ostatni wyrok który został w którym zostały zasądzone alimenty na dziecko.

Jak można zauważyć w Polsce istnieje obowiązek alimentacyjny jednak istnieją przesłanki Kiedy ojciec jest zwolniony z płacenia alimentów alimenty na dziecko płaci się do momentu uzyskania przez nie pełnej samodzielności materialnej.