Tradycyjnie hedonistą nazywano osobę, którą pociągały myśli takich filozofów jak Arystypa i Epikura. Współczesna koncepcja hedonizmu jest znacznie bardziej mglista i zwykle oznacza skrajność. Dlatego należy odróżnić pierwotną koncepcję hedonisty od nowoczesnego spojrzenia na to pojęcie. Czym charakteryzuje się hedonista, ...