Alimenty są to świadczenia odprowadzane na rzecz osób, dzieci które nie mogą samodzielnie utrzymać się. W Polsce istnieje obowiązek alimentacyjny w świetle, którego alimenty przysługują między innymi na dziecko. Te świadczenia można egzekwować od rodziców, bądź rodzica, a także innych ...