Kto to Hedonista? – wszystko, co musisz wiedzieć

Tradycyjnie hedonistą nazywano osobę, którą pociągały myśli takich filozofów jak Arystypa i Epikura. Współczesna koncepcja hedonizmu jest znacznie bardziej mglista i zwykle oznacza skrajność. Dlatego należy odróżnić pierwotną koncepcję hedonisty od nowoczesnego spojrzenia na to pojęcie. Czym charakteryzuje się hedonista, kto to jest, a także, jak zdefiniować to, czy sami nim nie jesteśmy? Zapraszamy.

Krótka historia narodzin hedonizmu

Zanim przejdziemy do tego, kim jest hedonista, należy skupić się na tym, czym dokładniej jest hedonizm. Jako doktryna uznająca za najwyższe dobro cieszenie się życiem został sformułowany przez starożytnego greckiego filozofa Arystypa. Z kolei inny starożytny myśliciel, Epikur wierzył, że przyjemność jest wynikiem udanego życia i twierdził, że osiąga się ją poprzez wyzwolenie z niepokoju.

Następnie koncepcję hedonizmu opisał Freud, uważając, iż człowiek rodzi się jako hedonista, a z biegiem lat uczy się panowania nad sobą w celu przestrzegania norm, ciesząc się nie natychmiastową gratyfikacją, lecz dążeniem do upragnionego celu.

Filozof Henry Sidgwick podzielił hedonizm na dwa typy – psychologiczny i etyczny.

 • Psychologiczny Hedonizm – jest charakterystyczny dla ludzi, którzy dążą do zwiększenia własnej przyjemności i uniknięcia cierpienia;
 • Hedonizm Etyczny – wyróżnia się tym, że człowiek dąży do samolubnego zaspokojenia potrzeb (egoizm hedonistyczny) lub, oprócz własnego, zaspokojenia także potrzeb innych (hedonizm uniwersalny).

Zatem hedonizm to cały system przekonań i wartości, które mają na celu uzyskanie najwyższej przyjemności, nie jednorazowej, ale trwałej. Wydawać by się mogło, że każdy członek społeczeństwa do tego dąży, aczkolwiek tak nie jest. Metody stosowane przez hedonistów nie są akceptowalne dla wszystkich.

Hedonista – kto to jest?

Czym dokładniej charakteryzuje się hedonista? Można śmiało stwierdzić, iż hedonista to przedstawiciel (świadomy, czy też nie) starożytnego nurtu filozoficznego, który przedstawia przyjemność i spokój umysłu jako ideały. Hedonizm to przede wszystkim intelektualna szkoła myślenia.

Sam hedonista może być więc osobą, która umie brać z życia garściami, i w niektórych przypadkach dzielić się również tym szczęściem z innymi. W końcu, jednym z celów hedonizmu jest czerpanie przyjemności i poczucia szczęścia, a często zdarza się, iż hedoniści biorą przyjemność z uszczęśliwiania innych.

Cechy charakterystyczne hedonisty  czym się wyróżnia?

Cały proces prowadzący do tego pytania podkreśla fakt, że odpowiedź nie jest łatwa. Można ja zatem podzielić na dwie części, klasycznego hedonisty i współczesnego przedstawiciela nurtu.

 • Klasyczny hedonista – wyznawcą starożytnego hedonizmu byłby zazwyczaj intelektualista, który poprzez racjonalne myślenie ocenia znaczenie przyjemności i spokoju. Zna również granice pożądania poprzez świadomość szkodliwych pragnień, które uniemożliwiają odpoczynek duszy;
 • Współczesny hedonista – w dzisiejszym rozumieniu hedonista jest kimś, kto nie może oderwać się od swoich pragnień. W swojej najbardziej prymitywnej formie nie może oderwać się od kierowanych impulsami uczuć pożądania.

Jak można zauważyć, termin stał się swoistą karykaturą dawnego znaczenia – a przynajmniej obejmuje w niejasny sposób kilka pojęć. Jednakże, zarówno klasycznego hedonistę, jak i nowocześnie rozumianego przedstawiciela tej szkoły myślenia łączy pożądanie jako wspólny punkt wyjścia.

Przykładowe sposoby czerpania przyjemności przez hedonistów

Hedoniści nierzadko mogą zaniechać akceptowania przyjętych ogólnie norm moralnych, społecznych i etycznych. Rzadko interesują się opinią i wygodą otoczenia. Hedoniści koncentrują się m.in. na takich sposobach czerpania pożądania, jak:

 • Spożywanie alkoholu, substancji psychoaktywnych;
 • Jedzenie;
 • Różnorodna rozrywka, także intelektualna;
 • Spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi;
 • Pogoń za sławą i uznaniem;
 • Czerpanie radości z pracy;
 • Podejmowanie ciekawych ich zdaniem hobby.

Hedoniści wiedzą też, jak cieszyć się kontemplacją otaczającego ich świata, podróżując, czy organizując różnorodne imprezy.

Hedonista – kto może być tak określany?

Psychologowie uważają, że tylko sam człowiek jest w stanie ocenić swój stan, a ta ocena będzie składać się z tego, czego oczekuje od życia i jak odnosi się do różnych sytuacji, które mu się przytrafiają. Jeden przedstawiciel hedonizmu może cieszyć się ze spożycia prostego dania w ciepłych, domowych warunkach, a inny musi odwiedzić drogą restaurację i rozkoszować się drogimi przysmakami w luksusowej atmosferze. W obydwu przypadkach otrzymują równe spełnienie pożądania, które jest więc zależne od indywidualnego spojrzenia danej osoby na świat.

Hedonistą można więc nazwać kogoś, kto we własnym umyśle skonstruował swoją gradację szczęścia i realizuje się na wiele sposobów. Jednocześnie hedonista jest głęboko przekonany, że to on stoi za budowaniem własnego szczęścia. Tak też hedonista może być znany z robienia wielu dobrych uczynków, gdyż czerpie z nich wewnętrzną satysfakcję, związaną z obdarowywaniem radością innych. Jest to znacząca różnica między hedonistą a egoistą.

Kto to hedonista? – ludzie kochający szczęście

Tak jak wszyscy ludzie na świecie, hedoniści mogą mieć predyspozycje do bycia moralnie złymi osobami. W większości przypadków jednak są to osoby świadome nienarzucania własnej opinii i nalegania na posłuszeństwo, gdyż muszą inicjować wszystko z własnej woli, w przeciwnym razie będą niezadowoleni ostatecznym efektem.

Większość ludzi ma trudności z zaakceptowaniem hedonistów takimi, jakimi są. Aby ich zrozumieć, należy poznać kierujący nimi światopogląd. Hedoniści mogą przynosić społeczeństwu wiele korzyści, żyjąc zgodnie ze swoimi przekonaniami. Osoby pragnące znaleźć powód do szczęścia zasługują na szacunek, ponieważ głównym czynnikiem dobrego życia wszystkich ludzi jest otrzymywanie pozytywnych emocji, będących motorem napędowym zmian.