Wyroki frankowe – na co można liczyć, składając pozew do sądu?

Jeszcze kilka lat temu sprawy frankowe były notorycznie umarzane, przez co wielu frankowiczów do dziś musi spłacać kredyt w szwajcarskiej walucie. Nowe prawo pozwala pozywać banki i bronić swoich interesów! Dowiedz się, na co można liczyć, składając wniosek o umorzenie umowy frankowej.

Wyroki frankowe w obliczu zmian prawnych

Odstąpienie od umowy frankowej jest procesem prawnym, który obejmuje rozwiązanie porozumienia między dwiema stronami. Jeszcze jakiś czas banki odmawiały konsumentom odstąpienia od spłaty kredytu hipotecznego we frankach, argumentując to brakiem wystarczających przesłanek. Zamiast tego zachęcały do podpisania tzw. ugód frankowych, które miały na celu uregulowanie kwestii związanych z trudnościami w spłacie zobowiązania w walucie obcej. Często zawierały one warunki, które były mniej korzystne dla konsumenta i ograniczały możliwość dochodzenia przez niego swoich praw w przyszłości.

Zobacz również:  Jaką Toyotę wybrać dla rodziny?

W wyniku zmiany przepisów instytucje finansowe są obecnie bardziej skłonne do rozwiązania umów na żądanie konsumenta. Motorem zmian jest wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 r., zgodnie z którym kredytobiorcy mogą domagać się od banku zwrotu wszystkich zapłaconych świadczeń (w tym rat kredytu, prowizji i ubezpieczeń).

Umorzenie umowy frankowej – na co można liczyć?

Szczegółowe informacje na temat tego, czego można oczekiwać lub na co można liczyć podczas anulowania umowy frankowej, tak naprawdę mogą się różnić w zależności od warunków umowy. W wielu jednak przypadkach sprawy frankowe kończą się unieważnieniem kredytu. W konsekwencji umowa zostaje uznana za nieważną i jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Kredytobiorca odzyskuje pełną zdolność kredytową, a zobowiązanie znika z BIK-u. Co więcej, instytucja finansowa nie ma prawa zająć nieruchomości objętej hipoteką.

Zobacz również:  Jak wybrać masaż, by był darem dla zdrowia i urody?

Warto jednak wiedzieć, że frankowicz powinien zwrócić do banku kwotę wypłaconego kapitału – bez odsetek czy prowizji.

Uzyskaj pomoc ekspertów od spraw frankowych

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy masz szansę na unieważnienie kredytu we frankach, zwróć się o poradę do prawników, którzy są dobrze zorientowani w sprawach frankowych. W kancelarii prawa finansowego możesz liczyć na rzetelną analizę Twojej sytuacji. Eksperci posiadają bogate doświadczenie w obszarze umów frankowych i prawie finansowym. Pomogą Ci zrozumieć, czy spełniasz warunki do podjęcia kroków w kierunku unieważnienia umowy oraz jakie są możliwe scenariusze postępowania.