Na czym polega nocna i świąteczna opieka chorych

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to bardzo istotny system, dzięki któremu pacjenci mogą otrzymać niezbędną pomoc również w dni standardowo wolne od pracy. Aby jednak opieka ta mogła działać sprawnie oraz wydajnie, muszą być respektowane pewne zasady. Sprawdź nasze rady i dowiedz się, na czym polega nocna i świąteczna opieka chorych.

  1. Kiedy korzystać nocnej i świątecznej opieki chorych, a kiedy jechać do Szpitala
  2. Jak znaleźć placówkę nocnej i świątecznej opieki chorych
  3. Wizyta domowa czy w przychodni?
  4. Wizyty domowe Gdańsk

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to punkty, w których standardowa pomoc medyczna jest udzielana w godzinach nocnych. Zazwyczaj jest to przedział od 18 do 8 rano, a także całodobowo we wszelkie dni wolne od pracy oraz w soboty i niedziele.

Kiedy korzystać nocnej i świątecznej opieki chorych, a kiedy jechać do Szpitala

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest kierowana do wszystkich pacjentów. Pracownicy takiej poradni, zarówno lekarze, jak i pielęgniarki mogą przyjmować pacjentów stacjonarnie w przychodni, a także odwiedzać ich w domach.

Prawo do skorzystania z pomocy placówki nocnej i świątecznej opieki medycznej mają pacjenci, których stan pogorszył się nagle, domowe sposoby leczenia są nieskuteczne, a czekanie grozi pogorszeniem jego stanu zdrowia.

Zobacz również:  Czy jedząc same owoce i warzywa można schudnąć?

Może mieć to miejsce zarówno w przypadku chorób przewlekłych, np. astmy oskrzelowej, jak i ostrej infekcji górnych dróg oddechowych z gorączką u dzieci i osób starszych. Podobnie w przypadku zaburzeń psychicznych, nagłego bólu kostnego i stawowego, jak i dolegliwości bólowych nieustępujących po zażyciu standardowych leków.

Opieka nocna i świąteczna nie jest przeznaczona do pozyskiwania recept na leki stosowane przewlekle, w roli wizyty kontrolnej lub rutynowej.

Skorzystanie z pomocy ratownictwa medycznego powinno mieć miejsce w sytuacjach nagłego zagrożenia życia. Jest to stan wymagający natychmiastowej pomocy medycznej.

Jak znaleźć placówkę nocnej i świątecznej opieki chorych

Nocna i świąteczna opieka chorych w Gdańsku to bardzo praktyczny sposób wspierania pacjentów w razie pogorszenia stanu zdrowia. Chcąc znaleźć odpowiedni lub najbliższy punkt, należy posiłkować się stroną Narodowego Funduszu Zdrowia. Po zaznaczeniu odpowiedniego województwa pojawi się lista wszystkich punktów świątecznej opieki zdrowotnej. W przypadkach medycznie uzasadnionych możliwe jest skorzystanie nie tylko z wizyty w poradni, ale również wizyty domowej.

Zobacz również:  Podkrążone oczy u dziecka - najczęstsze przyczyny

Wizyta domowa czy w przychodni?

Dyżurujący lekarz udziela porad podczas wizyty. Niemniej jednak nie każdy pacjent jest w stanie w każdej sytuacji udać się do najbliższej poradni lub przychodni. W przypadku małych dzieci, osób starszych, a także schorowanych lub mających nagłe, niebezpieczne objawy, zalecane jest skorzystanie z opcji wizyty domowej.

Prawo do wizyty domowej mają wszyscy ci pacjenci, których stan pogorszył się nagle. Również w przypadku osób chorujących przewlekle lub z racji wieku niemogących opuszczać domu, można zastosować wizytę domową.

Wizyty domowe Gdańsk

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia każdy pacjent ma prawo do wizyty domowej. Termin takiej wizyty jest ustalany w podobny sposób jak wizyty stacjonarne. Pacjent lub osoba za niego odpowiedzialna umawia się z lekarzem telefonicznie. Lekarz ma możliwość odmówienia w chwili, gdy uzna wezwanie za bezzasadne.

Wizyty domowe nie są odpowiednim wyborem przy sytuacjach nagłego zagrożenia życia — wtedy należy skontaktować się z oddziałem ratownictwa medycznego.