Demigender, a niebinarność. Kim są osoby demipłciowe?

Demigender jest jedną z wielu niebinarnych tożsamości płciowych, która mieści się pomiędzy dwoma krańcami spektrum binarnego (kobieta – mężczyzna). Chociaż nie jest to ściśle niebinarna tożsamość, ponieważ odnosi się do bycia w połowie jedną płcią, a w połowie drugą, demigender przestrzega wielu tych samych zasad, co inne tożsamości ukryte pod terminem nonbinary, takie jak agender lub bigender.

Demigender – co to jest?

Demigender to tożsamość płciowa, która należy do szerokiego spektrum tożsamości niebinarnych. Używa się jej do opisania osób, które doświadczają dwóch lub więcej płci. Przedrostek demi oznacza połowę lub część, a przyrostek gender odnosi się do obecności dwóch lub więcej płci w sobie. Istnieje wiele sposobów definiowania demigenderów i nie zawsze są one związane z konkretnym słowem lub znaczeniem, ponieważ mogą być różne dla każdej osoby. Niektórzy ludzie, identyfikujący się jako demigender mogą używać innych zaimków, nazw, etykiet, wyglądu itp.

Osoby identyfikujące się jako demigender należą często do społeczności genderqueer i LGBT+. W przeciwieństwie do bigender, demigender nie identyfikuje się z dwoma płciami jednocześnie, ale zamiast tego czuje się bardziej płynny pomiędzy dwoma różnymi tożsamościami. Na przykład, ktoś, kto identyfikuje się jako pół-chłopiec (ang. demi-boy) może czuć się bardziej męski w niektóre dni i bardziej kobiecy w inne, ale nadal identyfikuje się jako obie. Bardziej niż ktokolwiek inny, osoby demipłciowe to ludzie, którzy rozumieją swoją płeć w unikalny sposób, który nie pasuje do żadnej z dostępnych im binarnych kategorii. Z tego powodu mogą czuć się tak, jakby ich tożsamość była tłumiona lub odrzucana przez społeczeństwo.

Kto identyfikuje się jako osoba demipłciowa?

Osoby demigenderowe nie identyfikują się jako mężczyźni lub kobiety, ale raczej widzą siebie na pewnym spektrum. Przedrostek demi- (łac. pół) jest używany do podkreślania, że nie są to dwie binarne płcie: męska lub żeńska. Osoby przyjmujące tę tożsamość mogą być homoseksualne, biseksualne, panseksualne lub aseksualne, a ich orientacja seksualna nie wpływa na ich tożsamość. Chociaż rzadko zdarza się, aby ktoś urodził się z tożsamością demigenderową, istnieje wiele sposobów na przyjęcie tej etykiety w ciągu życia. Na przykład, niektórzy ludzie mogą czuć, że zawsze – mniej lub bardziej świadomie – identyfikowali się w ten sposób i nigdy nie rozumieli dlaczego, aż do momentu w którym natknęli się na ten termin podczas badania tożsamości niebinarnych.

Zobacz również:  Budzenie się w nocy z lękiem - jak radzić sobie z atakiem paniki?

Czy osoba demigenderowa jest osobą niebinarną?

Demi, lub demigender, jest tożsamością niebinarną, która charakteryzuje się wahaniem pomiędzy dwoma tożsamościami płciowymi. Niektóre osoby o tożsamości demi identyfikują się zarówno jako mężczyzna jak i kobieta, podczas gdy inne mogą identyfikować się wyłącznie jako jedna lub druga. Mając to na uwadze, należy zauważyć, że nie wszystkie tożsamości demi są niebinarne i niektórzy mogą używać tego terminu, aby opisać zmienność swojej płci, zamiast identyfikować się bezpośrednio jako mężczyzna lub kobieta.

Osoby o tożsamości demi mogą również doświadczać zamieszania związanego z ich seksualnością i/lub pociągiem w stosunku do innych ludzi, ponieważ często nie są pewne, jak czują się w stosunku do kogoś, określając to na podstawie jego płci.

Skąd mam wiedzieć, czy jestem osobą demipłciową?

Demi może być używane zarówno jako rzeczownik jak i przymiotnik. Jako rzeczownik, demi może odnosić się do kogoś, kto w jakiś sposób identyfikuje się z tą tożsamością płciową. Jako przymiotnik, jest on często używany do opisania kogoś, kto jest częścią społeczności lub kto doświadcza tej tożsamości częściowo. Na przykład demidominant odnosi się do kogoś, kogo seksualność nie jest hetero, ale też nie jest gejem, a demifeminine odnosi się do kogoś, kogo ekspresja płciowa jest bardziej kobieca niż męska, ale nie jest wyłącznie kobieca lub męska. Niektórzy ludzie mogą identyfikować się jako osoby demipłciowe i doświadczać wahań tożsamości płciowej w różnych okresach swojego życia. Inni mogą identyfikować się z tą tożsamością płciową i czuć, że przez cały czas mają kombinację męskich i żeńskich tożsamości, które współistnieją razem w jednym ciele.

Zobacz również:  Jak sobie radzić z przedwczesnym wytryskiem - przegląd najskuteczniejszych sposobów

Jakie są inne terminy, które powinienem znać?

Istnieje wiele innych terminów, których ludzie identyfikujący się jako osoby niebinarne mogą używać do opisania swojej płci. Są to: agender, bigender, genderqueer, androgyne, neutrois oraz demi-boy lub demi-girl. Wszystkie one mają różne znaczenia i różne osoby mogą używać więcej niż jednego terminu, aby opisać siebie. Co zatem oznaczają?

  • agender: osoba nie identyfikująca się bezpośrednio z żadną tożsamością płciową
  • bigender: osoba identyfikująca się jednocześnie jako mężczyzna i kobieta
  • genderqueer: termin oznaczający to samo co niebinarność, odnoszący się zarówno do osób heteroseksualnych, jak i tych należących do społeczności LGBT
  • androgyne: termin używany przez osoby identyfikujące się jednocześnie jako mężczyzna i kobieta, lub znajdujące pomiędzy tymi dwoma tożsamościami płciowymi
  • neutris:
  • demi-boy: osoba, która w większym stopniu identyfikuje się jako mężczyzna, identyfikując się również z kobiecością lub inną tożsamością płciową, wykraczającą poza binarne spektrum
  • demi-girl: osoba, która w większym stopniu identyfikuje się jako kobieta, identyfikując się również z męskością lub inną tożsamością płciową, wykraczającą poza binarne spektrum