Inwestowanie w kontrakty CFD – na czym polega to w praktyce?

Inwestowanie w kontrakty CFD pozwala inwestorom zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach. Na czym polega to w praktyce? Jak wygląda ryzyko związane z inwestowaniem w kontrakty CFD? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w kontrakty CFD?

Kontrakty CFD to pochodne instrumenty finansowe, które jak wspomniano we wstępie pozwalają inwestorom zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadach. Na czym to polega? Otóż, inwestycja tego typu przyjmuje formę zakładu, ponieważ inwestorzy starają się przewidzieć kurs notowań instrumentu bazowego w przyszłości. Co może nim być? W przypadku kontraktów CFD możliwości jest naprawdę wiele, ponieważ rolę instrumentu bazowego mogą pełnić nie tylko akcje, ale także surowce, indeksy giełdowe, waluty, czy nawet kryptowaluty. W efekcie możliwości inwestycyjne są naprawdę ogromne.

Kontrakty CFD – jak inwestować?

Popularność inwestowania w kontrakty CFD jest wynikiem nie tylko licznych zaleta, ale również dostępności. Warto bowiem mieć świadomość, że inwestowanie w nie umożliwia posiadanie odpowiedniego rachunku inwestycyjnego. Otwiera się go u brokera, który pełni wówczas rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Dostępność kontraktów CFD jest także efektem niskiego progu wejścia w tego typu inwestycję, co wynika z faktu, że handlować nimi można posiadając stosunkowo niewielki kapitał. Jest to możliwe dzięki mechanizmowi dźwigni finansowej, który umożliwia zawieranie transakcji o wartości zdecydowanie przewyższającej wysokość posiadanego kapitału. Staje się on wówczas depozytem zabezpieczającym, czyli jak wskazuje nazwa stanowi zabezpieczenie dla danej transakcji. W związku z tym należy pamiętać, że korzystanie z dźwigni finansowej może pozwolić nie tylko osiągnąć atrakcyjne zyski, ale przyczynić się również do poniesienia szybkich strat. Dlatego też z dźwigi finansowej należy korzystać ostrożnie, co zostało opisane w artykule przedstawiającym mechanizm działania kontraktów CFD.

Zobacz również:  Co można zyskać na sprzedaży w lombardzie?

Ryzyko związane z inwestowaniem w kontrakty CFD

Inwestowanie w kontrakty nieodzownie wiąże się ze stosunkowo wysokim poziomem ryzyka, które jest nie tylko efektem korzystania z dźwigni finansowej. Handel kontraktemi CFD wymaga bowiem odpowiedniej wiedzy oraz praktycznego doświadczenia, co pozwala minimalizować ryzyko, a co za tym idzie zwiększać skuteczność inwestycji. Istotna jest także znajomość rynków oraz umiejętność przeprowadzania wiarygodnych analiz, które powinny być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. W tym miejscu należy również podkreślić, że inwestor powinien potrafić wyłączyć emocje, które nie są dobrym doradcą w trakcie inwestowania. Kontrakty CFD nie są bowiem loterią, a zarabianie na nich wymaga opierania się na wiedzy.

Zobacz również:  Kiedy ojciec jest zwolniony z płacenia alimentów?

Podsumowując należy stwierdzić, że handel kontraktami CFD to forma inwestycji, która może przynosić naprawdę atrakcyjne zyski. Istotna jest jednak świadomość towarzyszącego jej ryzyka, które może bowiem przyczynić się do poniesienia błyskawicznych i wysokich strat.