Czym jest PIT-2 i kogo dotyczy? Jak uniknąć potencjalnych kłopotów?

PIT-2 to szczególny dla pracownika rodzaj dokumentu podatkowego i chyba najbardziej lubiany. Nie służy bowiem do obliczania należnego podatku, ale jest oświadczeniem woli o sposobie obliczania comiesięcznych zaliczek. Złożenie PIT-2 najczęściej skutkuje zwiększeniem comiesięcznej wypłaty.

Co to jest PIT-2 i kto powinien go złożyć?

PIT-2 jest dokumentem, którego złożenie jest całkowicie dobrowolne. Pracownik może to zrobić, ale nie musi. Nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji ani strat finansowych. Nie ma też terminu, w którym należy się zmieścić, aby zadośćuczynić formalnościom związanym ze złożeniem PIT-2. Można to zrobić w dowolnym momencie. Raz złożone oświadczenie jest ważne cały czas, dopóki nie zostanie cofnięte lub dopóki nie ustanie stosunek pracy.

Kto może złożyć PIT-2

PIT-2 dotyczy pracowników, przy czym to pojęcie jest w tym wypadku bardzo pojemne. Mowa bowiem nie tylko o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę. W grę wchodzi także umowa zlecenie, umowa o dzieło, spółdzielczy stosunek pracy, praca nakładcza, stosunek służbowy, kontrakt menedżerski, staż, praktyki uczniowskie i inne.

Zobacz również:  Inwestowanie w kontrakty CFD - na czym polega to w praktyce?

PIT-2 nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Nie ma znaczenia fakt jednoczesnego prowadzenia działalności i umowy o pracę lub inną.

PIT-2 składają pracownicy wnoszący o zmniejszenie zaliczki na podatek na podstawie wielkości kwoty wolnej od podatku, rozliczania się wspólnie z małżonkiem, samotnego wychowywania dzieci i innych.

W praktyce złożenie PIT-2 skutkuje przesunięciem zobowiązań podatkowych lub ewentualnych zwrotów nadpłaconych zaliczek. Nie jest to sposób na „zarobienie” w ciągu roku dodatkowych pieniędzy. Osoby, które nie złożą takiego oświadczenia, po prostu dostaną większy zwrot zaliczek na podatki.

Jak prawidłowo wypełnić PIT-2

Chociaż dokument jest składany dobrowolnie, jeśli się na to zdecydujemy, lepiej zrobić to dobrze. Jak w każdym przypadku, tak i tu nietrudno o błąd, zwłaszcza jeśli na co dzień nie mamy do czynienia z dokumentami podatkowymi. W takim wypadku warto skonsultować się z biurem rachunkowym lub ekspertem podatkowym. Taka osoba doradzi jaka forma rozliczenia będzie najkorzystniejsza w konkretnym przypadku.

Zobacz również:  Kiedy ojciec jest zwolniony z płacenia alimentów?

Co grozi za niezłożenie PIT-2?

Nic, ponieważ jego złożenie jest dobrowolne. Natomiast nieprawidłowe wypełnienie formularza może nie przynieść oczekiwanych rezultatów – zaliczka na podatek nie zostanie zmniejszona. W praktyce można się spodziewać wezwania do Urzędu Skarbowego celem złożenia korekty PIT-2.